Maasstraat 105 5626 BB Eindhoven Tel: 040-2621520 antoniusabt@skpo.nl
Email: penningmeesteracht@gmail.com


Download hier het automatisch incasso formulier.
 

De oudervereniging organiseert, in samenwerking met het schoolteam, diverse activiteiten voor de kinderen op school zoals Sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreis en de sportdag. Tevens wordt financieel bijgedragen aan o.a. creatieve uren, een jaarlijks schouwburgbezoek, projecten en excursies. De kosten hiervoor worden gefinancierd uit de ouderbijdrage.

 

Voor het schooljaar 2017 - 2018 is het totaalbedrag, inclusief schoolreis, van de ouderbijdrage vastgesteld op € 47,50 per kind. Als uw kind instroomt na 1 januari is de ouderbijdrage € 32,50, na het schoolreisje (29-05-2018) dan is de ouderbijdrage € 10,00.

 

U bent niet verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Indien het voor u problematisch is deze bijdrage te betalen dan kunt u voor een betalingsregeling, vermindering of kwijtschelding van het bedrag contact opnemen met de Oudervereniging of de directie van de school.

 

Bijgesloten vindt u het Automatisch Incasso formulier. Zou u zo vriendelijk willen zijn per kind het formulier in te vullen, te ondertekenen en zo snel mogelijk af te geven bij de administratie van school, mevrouw Ellen Beuwer.
U kunt ook de machtiging scannen en mailen naar e.beuwer@skpo-antoniusabt.nl

 

De penningmeester van de Oudervereniging zal ervoor zorgen dat zo snel mogelijk na ontvangst van het ingevulde en getekende incassoformulier de ouderbijdrage voor het schooljaar 2017 - 2018 geïncasseerd gaat worden.

 

Voor aanvullende informatie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen of de website www.spilcentrumacht.nl raadplegen.

 

Bij voorbaat dank, namens de Oudervereniging Basisschool St. Antonius Abt,

 

 

Penningmeester Oudervereniging

E-mail: penningmeesteracht@gmail.com