Maasstraat 105 5626 BB Eindhoven Tel: 040-2621520 antoniusabt@skpo.nl
Verlofaanvragen

Bezoeken aan de tandarts, dokter, orthodontist etc. kunt u communiceren met de leerkracht van uw kind.

Als ouders vanwege hun werk alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen, is het mogelijk om voor hun kind vakantieverlof aan te vragen. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:
  • de aard van het beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante bedrijven);
  • onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen (bewijslast bij ouders /verzorgers);
  • eenmaal per schooljaar maximaal 10 schooldagen;
  • niet gedurende eerste twee lesweken van schooljaar.
Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, wordt het verlof niet toegekend. Het is daarom raadzaam het aanvraagformulier geruime tijd (twee maanden) van tevoren in te dienen.
Dit biedt u de mogelijkheid om een beroep- of bezwaarschrift in te dienen bij afwijzing van de aanvraag. Een bezwaar of beroep kunt u indienen volgens de klachtenregeling.

Toestemming voor vakantieverlof kan alleen worden gegeven door de directeur van de school.                    
Vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie, voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen, en niet voor een vakantie tussendoor of voor snipperdagen. Deze toestemming wordt dan ook hooguit één keer per schooljaar verleend.
 
Gaan ouders buiten de schoolvakanties, zonder toestemming van de directeur van de school of de consulent leerplichtzaken, op vakantie, dan is er sprake van luxe verzuim.

Hier kunt u het verlofformulier downloaden.