Kennismaken


Inschrijving leerlingen
Indien ouders overwegen hun kind aan te melden voor onze school maken wij een afspraak voor een persoonlijk gesprek op school, waarin we hen informeren over de school, het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. Tijdens of na het gesprek schrijven de ouders het kind in door het invullen van een inschrijfformulier en maken afspraken betreffende een eventuele kennismaking c.q. de eerste aanwezigheid op school. Op de eerste schooldag ontvangen de ouders een informatiepakket met alle relevante informatie.

Wilt u zich inschrijven voor een rondleiding? Klik dan hier.

Nieuwe kleuters 
Rekening houdend met een groot aantal factoren (o.a. groepsgrootte, verhouding jongere en oudere kinderen, jongens en meisjes, enz.) plaatst de school de nieuwe kleuter in een kleutergroep. Daarbij zal niet altijd rekening gehouden kunnen worden met wensen van de ouders voor wat betreft plaatsing bij bepaalde leerkrachten of vriendjes en vriendinnetjes.  

We gaan ervan uit dat uw kind zindelijk is. Is dit niet het geval dan is het de verantwoordelijkheid van ouders om tijdig contact op te nemen met school. Op deze wijze kunnen we samen afspraken maken hoe we hier mee omgaan. Indien er sprake is van een "plas ongelukje" wordt uw kind natuurlijk verschoond. Bij een "poep ongelukje" bellen wij altijd de ouders zodat u uw kind kunt komen verschonen c.q. wassen.

Kinderen mogen op de dag dat ze vier jaar worden hele dagen naar school komen. Eerder naar school gaan is wettelijk niet toegestaan.

De leerkracht nodigt circa 6 weken van tevoren de ouders met hun kind uit voor een kennismakingsgesprek. 

In de laatste schoolweek mogen de kinderen van groep 2 alvast een paar keer wennen in groep 3.