Missie en visie

Missie
Basisschool St. Antonius Abt vormt samen met kinderopvang Dikkie & Dik SPILcentrum Acht. In ons SPILcentrum staat de ontwikkeling van het kind centraal. In samenwerking met ouders werkt een kind dagelijks met andere kinderen en een gemotiveerd team aan de ontwikkeling van zijn kennis en talenten. We doen een beroep op de creativiteit en nieuwsgierigheid van de kinderen. Hierbij is aandacht voor persoonsvorming. We bieden hiervoor een rustige, gestructureerde en uitdagende werkplek. We houden rekening met de individuele onderwijsbehoeften. Samen zijn we oprecht trots op onze school!
 
Samenvattend concluderen we als team onze opdracht als volgt: “samen bieden  we onze kinderen aantrekkelijk en modern onderwijs!”Visie
De volgende domeinen zijn bepalend voor ons denken en handelen:
 
·         Kennis
 
·         Vaardigheden
 
·         Vorming
 
Kennis.
De kinderen van basisschool St. Antonius Abt passen kennis toe om de wereld om hen heen te begrijpen. Ze gebruiken de kennis om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.
 
We bieden de kinderen goed onderwijs in taal en rekenen. Dit vinden we belangrijk.
 
Vaardigheden.
De kinderen van basisschool St. Antonius Abt beschikken over vaardigheden die hen helpt te ontwikkelen.
 
We leren de kinderen leren.
We leren de kinderen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
We leren de kinderen samenwerken.
We leren de kinderen oplossingsgericht te werken.
We leren de kinderen creatief te denken.
 
Vorming.
De kinderen van basisschool St. Antonius Abt zijn aardige kinderen.
 
Ieder kind doet er toe! Kinderen ontwikkelen op basisschool St. Antonius Abt zelfvertrouwen en een realistisch zelfbeeld. Dit helpt de kinderen met het maken van keuzes nu en in de toekomst.