Oog voor talent

Basisschool St. Antonius Abt vormt samen met kinderopvang Dikkie & Dik SPILcentrum Acht. In ons SPILcentrum staat de ontwikkeling van het kind centraal. In samenwerking met ouders werkt een kind dagelijks met andere kinderen en een gemotiveerd team aan de ontwikkeling van zijn kennis en talenten. We doen een beroep op de creativiteit en nieuwsgierigheid van de kinderen. Hierbij is aandacht voor persoonsvorming. We bieden hiervoor een rustige, gestructureerde en uitdagende werkplek. We houden rekening met de individuele onderwijsbehoeften. Samen zijn we oprecht trots op onze school!
 
Samenvattend concluderen we als team onze opdracht als volgt: “samen bieden  we onze kinderen aantrekkelijk en modern onderwijs!”

Hierbij hebben we oog voor talenten van kinderen! Ons onderwijsaanbod passen we hier op aan. We werken met een Talentenklas voor álle kinderen. In deze klas werken we aan de brede talent ontwikkeling. Kinderen maken o.a. kennis met muziek, dans, drama, techniek en handvaardigheid. Daarnaast beschikken we ook over een Plusklas en volgen we de methode Acadin. Geselecteerde kinderen krijgen hier de uitdaging die ze verdienen. Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur valt soms moeilijk te combineren met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen ontwikkelen en wij talentontwikkeling willen bevorderen, wil onze school toptalenten de ruimte bieden hun activiteiten op hoog niveau te combineren met school. Hiervoor kan het nodig zijn dat een leerling een deel van de lestijd wordt vrijgesteld. Daar staat tegenover dat de school in overleg met ouders en/of leerling een inhaalprogramma opstelt dat de leerling moet verwezenlijken.