MR

Rol

Via medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Medezeggenschap is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de school op de juiste koers vaart en daarbij de stem van de ouders meeweegt bij nieuw of aanpassen van schoolbeleid.

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft MR een aantal algemene taken:

· Bevorderen van openheid en onderling overleg in de school

· Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen

· Verslag doen aan de schoolgemeenschap over hun werkzaamheden en overleggen met andere geledingen op school

 

Rol

Via medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Medezeggenschap is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de school op de juiste koers vaart en daarbij de stem van de ouders meeweegt bij nieuw of aanpassen van schoolbeleid.

Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft MR een aantal algemene taken:

· Bevorderen van openheid en onderling overleg in de school

· Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen

· Verslag doen aan de schoolgemeenschap over hun werkzaamheden en overleggen met andere geledingen op school

 

Samenstelling

De MR van St Antonius Abt bestaat uit drie ouders, drie leerkrachten, en een notulist. Bij elke MR vergadering sluit ook de schooldirecteur aan.

De samenstelling van de MR wordt bepaald door een verkiezing. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de MR.

Er is een aftredingsschema van toepassing voor de leden van de MR.

Samenstelling

De MR van St Antonius Abt bestaat uit drie ouders, drie leerkrachten, en een notulist. Bij elke MR vergadering sluit ook de schooldirecteur aan.

De samenstelling van de MR wordt bepaald door een verkiezing. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen om zitting te nemen in de MR.

Er is een aftredingsschema van toepassing voor de leden van de MR.