Tussentijdse instroom

Toelating leerlingen
Toelaatbaar zijn in principe alle vierjarige kinderen en alle kinderen die door verhuizing in de omgeving van de school (het zgn. voedingsgebied: de wijk Acht) gaan wonen. Indien er geen sprake is van verhuizing kunnen kinderen van basisscholen in de omgeving - na overleg met de andere school - toegelaten worden.

Nieuwe kinderen in groep 3 t/m 8
De directie plaatst in overleg met de betreffende leerkrachten nieuwe kinderen in een groep. Hierbij wordt ook weer rekening gehouden met o.a.: groepsgrootte, samenstelling van de groep, evt. problematiek, etc. Er wordt altijd contact gezocht met de huidige basisschool in het belang van een goede overdracht.